Alles over psychoses

Op Psychoseplein vindt u vrijwel alles over schizofrenie. Voor vragen die hier niet worden beantwoord verwijzen wij u graag door naar Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor een psychose.

Wat is een psychose?

Behandeling

Psychologische hulp in de zorgverzekering

Soms zijn er momenten in je leven dat het even tegenzit. Je worstelt met psychische problemen en dus heb je de ondersteuning nodig van een psycholoog of psychiater. In Nederland kun je terecht voor diverse vormen van psychologische hulpverlening. Veel hulp door psychologen wordt vergoed, maar wel is het belangrijk dat je weet hoe het precies zit met hulpverlening en vergoeding vanuit je zorgverzekering.

Maak een afspraak bij je huis- of bedrijfsarts
Heb je behoefte aan externe ondersteuning vanwege psychische klachten? Maak dan een afspraak bij je huisarts. Als de problemen werk gerelateerd zijn, is het ook een optie om je te melden bij de bedrijfsarts. Na een (korte) intake kan een arts je medicatie voorschrijven of je doorverwijzen naar de praktijkondersteuner. Deze gaat met jou in een vijftal sessies aan de slag met de behandeling van psychische klachten.

In sommige situaties is de problematiek zo ernstig, dat je niet ontkomt aan langdurige psychologische begeleiding. Een huisarts kan je doorverwijzen via een verwijsbrief naar de basis- of gespecialiseerde GGZ. De basis GGZ is er voor lichte psychische problematiek. Gespecialiseerde GGZ is er voor ernstige psychische problemen. Zowel de praktijkondersteuning als de GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering.

Voorwaarden vergoeding vanuit je verzekeraar
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit je zorgverzekeraar, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

– Er moet een diagnose worden vastgesteld conform DSM IV. Dit is een handboek voor psychische ‘stoornissen’ dat veelvuldig wordt gebruikt in de gezondheidszorg.
– Een verwijsbrief vanuit de arts voor basis- of gespecialiseerde GGZ is noodzakelijk.
– In de brief moet beschreven bestaan waarom er een verwijzing is, wat de klachten zijn en welke behandeling noodzakelijk is.
– De verwijsbrief vanuit de arts is een jaar geldig, tenzij je de behandeling tussentijds stopt gedurende een jaar of langer.

Geen vergoeding
In de afgelopen jaren zijn er veel behandelingen geschrapt vanuit de basisverzekering. Voor de aanpassingsstoornis en relatietherapie is er bijvoorbeeld geen vergoeding mogelijk vanuit het basispakket. Soms is het echter wel mogelijk om bepaalde behandelingen vergoed te krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Als een zorgverlener een contract heeft afgesloten bij een verzekeraar, is het mogelijk dat wel een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht.

Wordt psychologische hulpverlening niet vergoed door jouw aanvullende zorgverzekering? Aan het einde van het jaar kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar of de dekking van je huidige polis uitbreiden.

Eigen risico en psychologische hulpverlening
Gesprekken die je voert met een praktijkondersteuner vallen onder huisartsenzorg. Hiervoor wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Hoewel zowel basis- als gespecialiseerde GGZ wordt vergoed door het basispakket, krijg je wel te maken met een eigen risico. In 2017 en 2018 is dit vastgesteld op een bedrag van 385 euro. Houd hier rekening mee als je je aanmeldt voor psychologische hulpverlening bij de GGZ.